Сапатты көзөмөлдөө

Эң жогорку сапаттуулукту жана анын туруктуулугун жана ырааттуулугун камсыз кылуу үчүн, IQC, IPQC, FQC, OQC'тен CAPA процедурасына чейин биздин продукциянын сапатын толук контролдоо жүргүзүлдү.
Мындан тышкары, биздин логистикалык бөлүм, айрыкча, пакеттин шарттарында, ташуунун бардык процесстерин көзөмөлдөйт.

Эмнеге бизди тандашат

1. СУПЕР ЖАНА САПСЫЗ САПАТ

2. КАБЫЛ АЛУУ

3. ЫКМАЛАР ЖАНА КОНКУРСТИЦИЯЛУУ БААЛАР

4. БИЗДИН КОМАНДАН КЫЗМАТ КЫЛУУ

5. СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИК